Ava en trix

Episode 2

Het aanstekelijk kanon

HET AVONTUUR

Ava en Trix stappen op een oud piratenschip met een groot kanon en kilo’s buskruit aan boord. Maar plots zakt Ava door het dek en dan blijken de kaarsen ook nog eens gevaarlijk dicht bij de lont van het kanon te staan. Ava heeft een helm op en kan niet blazen. Hoe kan ze de vlam toch op tijd doven?

WAT HEB JE NODIG?

Tijdens het verhaal worden tal van materialen verzameld zoals kaarsen, een glazen stolp, een rubberen slangetje, bakpoeder, azijn, koperdraad, water en… een sinaasappel.

WAT ALS ...

De kinderen krijgen de tijd om gekke en minder gekke hypotheses te bedenken. Kunnen we zelf een brandblusapparaat maken? In de schil van een appelsien zit vloeistof. Kunnen we dat gebruiken om de vlam te doven? De hypotheses worden daarna aan de klas voorgesteld en met de hele klas besproken.

EXPERIMENTEREN OP DE TABLET

Spelen met vuur gevaarlijk? Niet als je de vlammen eerst op de tablet te lijf gaat. De leerlingen gebruiken het nodige materiaal om de vlammen te doven en het schip te redden.

EXPERIMENTEREN AAN DE TAFEL

Daarna proberen ze ook in het echt theelichtjes te doven zonder blazen. Zo eindigen ze de les als wetenschappelijk verantwoorde brandweerlieden!

EUREKA!

Met de hulp van de klas zijn Ava & Trix erin geslaagd om verder onheil af te wenden.

Welke leerdoeleinden worden behaald?

  • Voorspellingen en hypothesen formuleren i.v.m. een gegeven probleem
  • Eenvoudige experimenten bedenken en uitvoeren om hun zelf geformuleerde voorspellingen te toetsen
  • Verschillende manieren opnoemen om een kaars te doven
  • Verwoorden dat een kaars zuurstof nodig heeft om te branden

Bekijk onze volledige handleiding: Aan de slag

Benieuwd naar deze en andere episodes
van Ava & Trix?

Download de app hier

cat