Ava en trix

Gratis episode i.s.m. Atlas Copco

De grote oversteek

HET AVONTUUR

Een vogeltje is uit z'n nestje gevallen... maar wel met z'n gat in de boter! Ava & Trix zijn er immers om het vogeltje te helpen. Met behulp van allerlei materialen proberen ze het vogeltje terug in de boom te lanceren. Zal het veilig in z'n nestje belanden? 

 

WAT HEB JE NODIG?

Tijdens het verhaal verzamelen de kinderen allerlei materialen zoals een ballon, een rietje, en verschillende soorten touw.

 

WAT ALS...

In kleine groepjes bedenken de leerlingen samen een oplossing voor het probleem. Daarbij gebruiken ze de materialen die ze in de app vinden. Dan maken ze een schets van de oplossing en tonen ze die aan de rest van de klas.

EXPERIMENTEREN IN DE KLAS

Dan gaan de leerlingen aan de slag met de materialen in de klas, en testen ze uit of hun hypothese wel klopt. Bovendien zal niet elk groepje dezelfde hypothese hebben. Deze proef stimuleert hun onderzoeksvermogen en verplicht hen gecoördineerd samen te werken. Bij mooi weer kan je de proefjes ook buiten doen!

EXPERIMENTEREN IN DE APP

Daarna kunnen de leerlingen hun geslaagde proefje ook in de app nabootsen. Ook hier leren ze te werken volgens een wetenschappelijke methode, en kunnen ze stap voor stap opties uitsluiten.

EUREKA

Hoera, het vogeltje is weer bij z'n mamavogel!

BEHAALDE LEERDOELEN: NA DEZE LES KUNNEN DE LEERLINGEN...

  • voorspellingen en hypothesen formuleren i.v.m. een gegeven probleem
  • eenvoudige experimenten bedenken en uitvoeren om hun voorspellingen te toetsen
  • luchtdruk begrijpen: samendrukken van lucht, en weerstand van lucht
  • actie en reactie begrijpen: de ballon vliegt vooruit omdat de lucht er achteraan uit komt

Bekijk onze volledige handleiding: Aan de slag

Test de app uit: Download

cat