Ava en trix

Lesvoorbereiding -

Wat moet ik doen als ik het concrete materiaal niet in de klas heb?

Wat als ik in mijn weekplanning geen tijd heb voor Ava en Trix?

Wat als de experimenten mislukken?

Wat als leerlingen niet actief willen deelnemen aan het onderzoek?

cat